Pedagogika i wychowanie

Info
Teksty
Dźwięki
Obrazy
Filmy
Kontakt
Podyplomowe Studium Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji w Uniwersytecie Warszawskim

(absolwenci uzyskują uprawnienia pedagogiczne w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i możliwość pracy w zawodzie kuratora sądowego)


ADRES, TELEFON

Podyplomowe Studium Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW
00-721 Warszawa, ul. Podchorążych 20, tel. 55-30-714
Kierownik Studiów: dr Jan Banasiak, e-mail: j.banasiak@uw.edu.pl
Sekretariat: Ewa Żurańska, pokój 20, wtorki, czwartki w godz. 11-14, e- mail: podprof.ipsir@uw.edu.pl

PROGRAM NAUCZANIA - obejmuje następujące przedmioty (realizowane
w trakcie czterech semestrów nauki):

Pedagogika specjalna,
Pedagogika społeczna,
Pedagogika resocjalizacyjna,
Wybrane zagadnienia z psychiatrii,
Psychologia resocjalizacji i psychokorekcja,
Metodyka resocjalizacji: diagnozowanie - nauczanie - wychowanie,
Wybrane zagadnienia z kryminologii i patologii społecznej,
Podstawy prawne profilaktyki społecznej i resocjalizacji,
Teoretyczne koncepcje zachowań dewiacyjnych,
Wybrane zagadnienia profilaktyki społecznej,
Alkoholizm: profilaktyka, terapia,
Narkomania: profilaktyka terapia,
Seminarium dyplomowe.

INFORMACJE O REKRUTACJI 2006/07 (w załączonym pliku Worda)

 powrót w górę